Mazowieckie / WARSZAWA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

WARSZAWA

https://ewspa.edu.pl/

+48 226 190 283

Oferta Edukacyjna

O nas

EWSPA tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów. Proponujemy trójstopniowy system zdobywania kompetencji: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Administracja Europejska (Distance Learning)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Wydział Administracji w Brukseli - DISTANCE LEARNING

Studia prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu trwania nauki, nawet do 2 lat! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.

Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Dzięki czemu studia mogą trwać krócej, a nasi studenci są w stanie szybciej, niż studenci innych uczelni uzyskać tytuł licencjata.

Każdy student wybiera 1 moduł fakultatywny specjalizacyjny spośród 2 dostępnych. W każdym module znajduje się 12 przedmiotów fakultatywnych, które realizowane są przez cztery semestry, począwszy od semestru III. Moduł I - Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Moduł II- Administracja europejska i międzynarodowa

Opłaty:

  • 3300 zł x 6 semestrów programowych
  • 850 zł x 24 rat (opłatę za każdy semestr programowy można wnosić w rozbiciu na cztery raty)
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
850 PLN / miesiąc

Specjalizacje
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
Administracja europejska i międzynarodowa

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną oraz jedną przerwą zimową na przełomie grudnia i stycznia. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Każdy student począwszy od VI semestru studiów wybiera 5 modułów fakultatywnych specjalizacyjnych spośród 10 dostępnych. W każdym module znajdują się 4 przedmioty fakultatywne, czyli w ciągu kolejnych 5 semestrów w sumie realizowane będzie 20 przedmiotów fakultatywnych. Ponadto student ma możliwość wyboru przedmiotu społecznego (Etyka lub Wstęp do socjologii). Moduł I - Prawo prywatne , Moduł II - Prawo Nieruchomości, Moduł III - Prawo karne, Moduł IV- Psychologia sądowa, Moduł V- Prawo gospodarcze (Prawo w biznesie), Moduł VI - Prawo cywilne procesowe, Moduł VII- Warsztaty prawnicze, Moduł VIII- Prawo administracyjne, Moduł IX- Prawo międzynarodowe, Moduł X- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. 

Opłaty:

  • 2900 zł x 10 semestrów programowych
  • 750 zł x 40 rat (opłatę za każdy semestr programowy można wnosić w rozbiciu na cztery raty)
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
750 PLN / miesiąc

Specjalizacje
Prawo prywatne
Prawo Nieruchomości
Prawo karne
Psychologia sądowa
Prawo gospodarcze
Prawo cywilne procesowe
Warsztaty prawnicze
Prawo administracyjne
Prawo międzynarodowe
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo (Distance Learning)
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Wydział Prawa w Warszawie - Distance Learning

Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy prawne i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe. 

Każdy student począwszy od VI semestru studiów wybiera 5 modułów fakultatywnych specjalizacyjnych spośród 10 dostępnych. W każdym module znajdują się 4 przedmioty fakultatywne, czyli w ciągu kolejnych 5 semestrów w sumie realizowane będzie 20 przedmiotów fakultatywnych. Ponadto student ma możliwość wyboru przedmiotu społecznego (Etyka lub Wstęp do socjologii).     Moduł I - Prawo prywatne , Moduł II - Prawo Nieruchomości, Moduł III - Prawo karne, Moduł IV- Psychologia sądowa, Moduł V- Prawo gospodarcze (Prawo w biznesie), Moduł VI - Prawo cywilne procesowe, Moduł VII- Warsztaty prawnicze, Moduł VIII- Prawo administracyjne, Moduł IX- Prawo międzynarodowe, Moduł X- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. 

Opłaty:

  • 2500 zł x 10 semestrów programowych
  • 650 zł x 40 rat (opłatę za każdy semestr programowy można wnosić w rozbiciu na cztery raty)
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
650 PLN / miesiąc

Specjalizacje
Prawo prywatne
Prawo Nieruchomości
Prawo karne
Psychologia sądowa
Prawo gospodarcze
Prawo cywilne procesowe
Warsztaty prawnicze
Prawo administracyjne
Prawo międzynarodowe
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo (Distance Learning)
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Filia w Londynie - Distance Learning

Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. . Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Każdy student począwszy od VI semestru studiów wybiera 5 modułów fakultatywnych specjalizacyjnych spośród 10 dostępnych. W każdym module znajdują się 4 przedmioty fakultatywne, czyli w ciągu kolejnych 5 semestrów w sumie realizowane będzie 20 przedmiotów fakultatywnych. Ponadto student ma możliwość wyboru przedmiotu społecznego (Etyka lub Wstęp do socjologii).     Moduł I - Prawo prywatne , Moduł II - Prawo Nieruchomości, Moduł III - Prawo karne, Moduł IV- Psychologia sądowa, Moduł V- Prawo gospodarcze (Prawo w biznesie), Moduł VI - Prawo cywilne procesowe, Moduł VII- Warsztaty prawnicze, Moduł VIII- Prawo administracyjne, Moduł IX- Prawo międzynarodowe, Moduł X- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. 

Opłaty:

  • 2500 zł x 10 semestrów programowych
  • 650 zł x 40 rat (opłatę za każdy semestr programowy można wnosić w rozbiciu na cztery raty)
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
650 PLN / miesiąc

Specjalizacje
Prawo prywatne
Prawo Nieruchomości
Prawo karne
Psychologia sądowa
Prawo gospodarcze
Prawo cywilne procesowe
Warsztaty prawnicze
Prawo administracyjne
Prawo międzynarodowe
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne